Mobile menu

Sedirlihan

ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ VE SEDİRLİHAN RESTAURANT:

Ilgın ilçesinin en önemli tarihi eserlerinden birisi olan Osmanlı dönemi yapılar topluluğu Lala Mustafa Paşa külliyesi ve camii günümüzde halk arasında Kurşunlu camii olarak bilinmektedir.

Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan menzil külliyesi, sağ kol güzergâhında İstanbul - Mekke hattında, Eskişehir-Konya arasındaki en önemli menzil durumundadır. Bu külliye, Osmanlı döneminde bölgenin ticarî merkezi olarak görülmüş ve külliyenin yapımında ticarî yapılar ön plana çıkarılmıştır.

Câminin giriş kapısı üzerindeki üç satırlık celî sülüs hatlı kitâbeye göre, Sultan Selim oğlu Sultan Murat zamanında Kıbrıs Fâtihi Lala Mustafa Paşa tarafından 1576/1584 yıllarında Mimar Kocasinan’a yaptırılmıştır. 

Birbirine bitişik iki büyük han, açık ve kapalı bölümlerinden oluşan arasta, merkezdeki câmi, tophâne, imâret, medrese, kütüphane, Sıbyan mektebi, hamam ve helâlardan oluşan külliye, Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Günümüzde arasta ve câmi kullanılmakta, han bölümü yeni dönemde yapılan restorasyon çalışmaları sonrası kullanılır hale dönüştürülmüştür. Han bölümü 2011 yılı 14 Şubat itibari ile Sedirlihan Restaurant adı ve farkı ile Ilgın’ın TARİH DOLU LEZZET KAPISI OLARAK HİZMET VERMEKTEDİR.

       

Web Tasarım DAIO