Mobile menu

Ayniyat Listeleri Onayı

Firmaların teşvik kapsamında ithal etmiş oldukları, ham madde ve yarı mamül gibi malların ihracat ürününde kullanıldığını belirten belgedir. 

Firmalarımızın bu taleplerinin yerine getirilebilmesi için aşağıda yer alan belgelerle odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir. 

  1. Dilekçe 
  2. Teşvik Belgesi aslı ve fotokopisi 
  3. Gümrük Giriş Beyannameleri Fotokopileri 
  4. Ayniyat Listesi 

 

       

Web Tasarım DAIO